Logotype för Storfors kommun

Storfors ekonomichef säger upp sig

Storfors kommuns ekonomichef har under dagen sagt upp sig från sin tjänst. Kommunen kommer inom kort att påbörja rekrytering av en ny ekonomichef.

- Oavsett vad utredningen kommer fram till så känner jag att det saknas förtroende i båda riktningarna mellan mig och den politiska ledningen. I den här rollen, där man jobbar så nära politikerna, är förtroende en nyckelfråga. Det blir därför omöjligt för mig att fortsätta, säger ekonomichefen, som kommer att vara arbetsbefriad under uppsägningstiden fram till den 19 februari.

Kommunchef Mats Öman beklagar den uppkomna situationen.

- Vår ekonomichef har varit väldigt engagerad och gjort många bra saker för den här kommunen, men nu skiljs våra vägar åt, säger han.

Under tisdagen inleddes också den oberoende utredning som kommunen har beställt från KPMG.

Utredningen kommer att granska de händelser som föranledde att ekonomichefen blev avstängd från arbetet. Frågor som man ska belysa är bland annat den ersättning som anställda och förtroendevalda fått från Stiftelsen Björkåsen, avtal mellan kommunen och stiftelsen samt om gällande attestförordning och regelverk efterlevts.

Utredningen beräknas vara klar under vecka 50.

Senast publicerad av Eva Wiklund