Logotype för Storfors kommun

Stiftelsen Björkåsen gör ny chefsrekrytering till Storfors

Stiftelsen Björkåsen förvaltar och hyr ut 442 lägenheter i Storfors tätort. Nu gör man ytterligare en rekryteringsomgång för att hitta en ny chef till stiftelsen som får ny organisation från 2020.

Just nu pågår arbetet med en omorganisation av Stiftelsen Björkåsen för fullt och från årsskiftet 2019-2020 kommer stiftelsen att ha en egen organisation.
Den egna personalen kommer att bestå av en arbetsledare/snickare, fyra fastighetsskötare/vaktmästare, administratör, lokalvård i egen regi samt en chef.

Under det senaste året har rekrytering av chef till Stiftelsen Björkåsen pågått med hjälp av ett rekryteringsföretag. Nu gör man omtag för att hitta en person som kan leda Stiftelsen Björkåsen in i framtiden.

Redan 2017 slutade stiftelsen Björkåsens dåvarande chef och i samma veva påbörjades planeringen för en omorganisation. Hittills har Stiftelsen köpt tjänster av Storfors kommun när det gäller inre och yttre fastighetsskötsel, städning och vissa administrativa tjänster. Avtalet sades upp för omförhandling under 2018 eftersom Stiftelsen tror att en egen organisation blir mer optimal.

I och med arbetet med omorganisationen sköts också rekryteringen av ny chef på framtiden. Från 2018 och framåt har därför Stiftelsens ordförande och Storfors kommuns ekonomichef (som fram till 2016 hade uppdraget som verkställande tjänsteman för stiftelsen) fått ta över de nödvändigaste delarna av arbetet för att hålla verksamheten igång. Under 2019 beslutade stiftelsens styrelse också att dessa båda skulle ersättas med en engångssumma på 45 000 kronor vardera för den extra arbetstiden på cirka 5-10 timmar i veckan under 2018.

Rekryteringen av en ny chef har pågått sedan början av året, men nyligen avslutades den utan att man kunnat hitta en lämplig person.

- För oss är det en strategisk post och vi är måna om att hitta en person med bred kompetens, men också med erfarenhet av arbetsledning och med ett ledarskap som kan ge oss en modern och robust organisation. Stiftelsen Björkåsen är en mycket viktig del när det gäller kommunens framtid som en ort där man vill leva och bo, säger Hans Jildesten.

En ny rekryteringomgång för att hitta stiftelsens nya chef kommer att påbörjas redan under året. Från och med januari 2020 ska den nya organisationen vara i drift och just nu pågår verksamhetsplaneringen. Viss personal som idag utför tjänster som stiftelsen köper av kommunen har erbjudits anställning enligt avtal om verksamhetsövergång.

- Vi ser väldigt positivt på framtiden och tror att den nya organisationen kommer att ge oss nya och bättre möjligheter att driva en modern bostadsstiftelse som också kan locka till inflyttning till Storfors som kommun, säger Hans Jildesten.

FOTNOT: Stiftelsen Björkåsen är en bostadsstiftelse som förvaltar och hyr ut bostadslägenheter i Storfors tätort. Stiftelsen har 442 hyreslägenheter i olika storlekar och hyr också ut lokaler för kommersiella ändamål och för kommunal verksamhet. Styrelsen består av fem ledamöter som utses av Storfors kommunfullmäktige.

Senast publicerad av Eva Wiklund