Logotype för Storfors kommun

Samverkan mellan polis och kommun ska verka brottsförebyggande

"Storfors är en trygg kommun med väldigt lite brottslighet"

Kommunstyrelsens ordförande, Eva-Lotta Härdig Eriksson, skrev under avtalet tillsammans med lokalpolisområdeschef Fredrik Bäcker. Kommunpolis Andreas Ringbäck och säkerhetssamordnare Michael Björklund (th) har varit delaktiga i processen att ta fram ett avtal.

Sveriges kommuner har enligt en ny lag ansvar för brottsförebyggande arbete.

Nu formaliseras det samarbete som Storfors kommun länge haft med lokalpolisområde Kristinehamn, som servar hela Östra Värmland.

- Vi skapar ett strukturerat arbetssätt så att arbetet blir mindre personbundet, säger kommunpolis Andreas Ringbäck.

Under måndagen presenterade Andreas Ringbäck tillsammans med lokalpolisområdeschef Fredrik Bäcker avtalet och den senaste brottsstatistiken för Storfors politiker.

- Storfors är en trygg kommun med väldigt lite brottslighet, säger kommunpolis Andreas.

De rapporterade brotten i Storfors är relativt få till antalet och nivån är stabil. Varje månad sker i genomsnitt två skadegörelsebrott, fem stölder (förutom snatteri i butik) och fyra våldsbrott varav de allra flesta sker i hemmen.

- I Storfors är det extremt få våldsbrott som sker i den offentliga miljön, säger Andreas.

Sedan tidigare finns det två olika arbetsgrupper där tjänstemän och polisen samverkar. Det gäller EST – Effektiv samordning för trygghet - där organisationerna diskuterar aktuella händelser för att öka tryggheten i samhället. Det finns också en grupp kallad SSPF där skola, socialtjänst, polisen och personal inom kultur och fritid jobbar tillsammans. Syftet är att kunna sätta in tidiga åtgärder för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet.

Att jobba på detta strukturerade sätt i samverkan mellan kommun och polismyndighet, kan i framtiden gälla flera områden, exempelvis för att motverka våld i nära relationer.

Det nya utifrån det aktuella samverkansavtalet är att kommunen ska bilda ett övergripande strategiskt råd för flera olika arbetsgrupper.

- Alla kommuner måste bygga den typen av övergripande råd där politiker och tjänstemän har överblick och styrning gällande det brottsförebyggande arbetet, säger Andreas.

I avtalet slår man fast att polisen och kommunerna även ska fokusera på det interkommunala samarbetet.

- En tanke som alltid bör finnas med är om kommunen i olika situationer kan ha vinning av att samverka med sina grannkommuner, säger Fredrik Bäcker.

Han kan också berätta att lokalpolisområdet har en utredningsgrupp som över tid effektiviserat sig så att man kan arbeta i dagsfärska ärenden.

- Redan dagen efter en anmälan tar en handläggare hand om ärendet i de flesta fall. Det allra viktigaste är att enskilda gör en tydlig, snabb och detaljerad, anmälan, säger han, och tar som exempel en stulen elsparkcykel.

- Om vi stoppar någon som verkar misstänkt kollar vi alltid upp om det finns en stöldanmälan. Får vi napp där kan vi beslagta cykeln på plats – men då gäller det att den som blivit besluten gjort en snabb anmälan, säger han.

Ett större fokus än tidigare läggs numera på välfärdsbrott – på goda grunder.

- Välfärdsbrotten omsätter mellan 15 och 19 miljarder varje år. Det kan jämföras med narkotikabrotten som omsätter fem miljarder. Här har kommunen en jätteviktig uppgift att inte bli en pengaautomat för kriminella, säger Fredrik.

Michael Björklund, säkerhetssamordnare i Storfors kommun, menar att snabba kontaktvägar mellan kommun och polis är avgörande för tryggheten i Storfors.

– Genom att vi känner varandra och har bra relationer kan vi hantera frågor mycket snabbare från båda håll. Polisen når snabbt kommunens beslutsfattare och vi löser väldigt många gånger problem snabbt i det tysta, säger Michael Björklund.

Eva-Lotta Härdig är glad över att Storfors är en trygg kommun.

– Det är en prioriterad fråga att Storfors fortsatt ska vara och upplevas som en trygg plats att bo och verka på, säger hon.

Även Filipstads och Kristinehamns kommuner ingår i det aktuella samverkansavtalet.

Senast publicerad av Eva Wiklund