Logotype för Storfors kommun
Ekonomichef Ingela Bergare.

Ekonomichef Ingela Bergare.

Läs deöårsbokslutet - klicka på bilden.

Läs deöårsbokslutet - klicka på bilden.

Positiv rapport om kommunens ekonomi

Delårsbokslutet för Storfors kommun visar på ett överskott på 2,1 miljoner kronor.
- Det känns väldigt positivt efter flera år med underskott, säger ekonomichef Ingela Bergare.

Även prognosen för helåret pekar på ett överskott - om än något mindre, 400 000 kronor.

-Jag är väldigt nöjd. Alla medarbetare har förstått att vi måste hushålla med vårt material och våra pengar. Man tänker sig för en extra gång, säger hon.

Hon pekar på flera verksamheter där de senaste årens kostnadsökningar tycks ha dämpats. När det gäller försörjningsstödet kan Jobbcentrum vara en positiv faktor.

- Vi har inget skenande försörjningsstöd, däremot har vi valt att satsa på utvecklingsanställningar via Jobbcentrum, säger hon, och pekar på det faktum att förebyggande arbete innebär mindre lidanden för den enskilde och bättre ekonomi för kommunen.

Hon säger också att verksamheterna blivit än mer duktiga på att personalplanera och att jobba flexibelt.

- Jag är imponerad av flexibiliteten i vården exempelvis. Där kan man flytta mellan hemtjänsten och våra särskilda boenden beroende på behovet, säger hon.

Den nya planeringsenheten har också hjälp av ett effektivt verktyg för schemaplanering.

Under 2015 kommer kommunen också att få tillbaka så kallade AFA-pengar på ca 1,9 miljoner kronor från tidigare inbetalda försäkringspengar som inte blivit utnyttjade.

- Det kommer väl till pass när vi ska balansera underskottet från 2014 som var på 2,8 miljoner. Det måste återställas inom tre år för att vi ska ha en ekonomi i balans, säger Ingela Bergare.

Senast publicerad av Eva Wiklund