Logotype för Storfors kommun

Myndighetsnämnden har gjort tillsyn på asylboende

Under förra veckan gjorde byggnadsinspektör Håkan Blomkvist tillsyn i fastigheten på industriområdet i Storfors som nu används som flyktingboende.

Nu har fasighetsägaren uppmanats att rätta till det felaktiga användandet av byggnaden.

Storfors och Karlskoga har en gemensam Myndighetsnämnd och det är alltså Myndighetsnämnden som svarar för tillsyn av byggnadsärenden.

Vid inspektionen kunde man konstatera att det inte fanns någon akut risk för personers liv eller hälsa, men att byggnaden används på ett felaktigt sätt utifrån det bygglov som gäller.

– Det är en felaktig otillåten användning av byggnaden. Bygganden är en industribyggnad med kontorshotell och den ligger på mark som enligt detaljplanen är industrimark, säger Håkan Blomkvist.

Fastighetsägaren har nu fått en skriftlig uppmaning att återställa lokalen i sitt ursprungliga skick.

- Enligt Miljö och Bygglagen ska fastighetsägaren få möjlighet att rätta till felaktigheterna, i det här fallet betyder det att tömma fastigheten på boende, säger han.

Nästa steg är att göra ett föreläggande med eller utan vite. Ett vite ska alltid utdömas av Mark- och Miljödomstolen. Myndighetsnämnden har nästa sammanträde den 17 december.

- Beroende på hur fastighetsägaren nu agerar så kan den här frågan tas upp på det sammanträdet, säger Håkan Blomkvist.

Senast publicerad av Eva Wiklund