Logotype för Storfors kommun

Migrationsverket stänger asylboendet på Hotel Storfors

25 av de 45 boende på Hotel Storfors är barn och ungdomar.

25 av de 45 boende på Hotel Storfors är barn och ungdomar.

På tisdag i nästa vecka stängs Hotel Storfors som asylboende och de 45 personer som bor där ska flyttas till andra boendet.

Men redan i september väntar man nya asylsökanden i den nya upphandlingen.

- Från Röda Korsets sida tycker vi att det här är helt förkastligt. Det är inhumant och man tar inte hänsyn till barnperspektivet när man flyttar runt människor på det här sättet. Vi har ju fått många frivilliga krafter att ställa upp här i Storfors, men det kan bli svårare nu, säger ordföranden Vidar Sandell.

Av de 45 boende på hotellet är cirka 25 barn och ungdomar som går i skola och förskola. Verksamhetschef Ingmarie Thyr säger att beskedet skapar stora problem.

- Det här är väldigt tråkigt för dem som berörs, men också problematiskt för oss som planerat och anställt personal och frigjort lokaler utifrån den situation vi har. Ett besked med så kort varsel gör verksamheten mycket svår att organisera, säger hon.

Varför är då situationen så här?

Att Storfors Hotel nu töms beror på att Migrationsverket har tomma platser på andra anläggningar där avtalen fortfarande löper på, det vill säga att Migrationsverket måste betala dessa anläggningar.

Hotel Storfors deltog i upphandling 13 och hade avtal fram till den 21 maj, därefter har man haft ett avvecklingsavtal som löper fram till 20 september. Avvecklingsavtal innebär att Migratonsverket med omedelbar verkan kan flytta de boende, tömma anläggningen och avsluta ersättningen. Detta är då tänkt att ske när man hittar andra platser.

När det gäller Hotel Storfors så har hotellet också fått tilldelning i den nya ramavtalsupphandlingen med startdatum 21 september 2016. Där skulle man redan ha påbörjat besiktning och avtalsskrivning med aktörerna, men ramavtalsupphandlingen blev överklagad i Värmland och behandlas av förvaltningsrätten. Under tiden som den processen pågår kan Migrationsverket inte teckna de nya ramavtalen.

Ulf Henriksson, enhetschef för mottagningsenhet 2 på Migrationsverket i Karlstad, beklagar situationen.

- Hade ramavtalsupphandlingen vunnit laga kraft så hade man kunnat skriva ramavtal tidigare med hotellet och då hade de som bor där kunnat stanna i det nya avtalet, säger Ulf Henriksson, enhetschef för mottagningsenhet 2 på Migrationsverket i Karlstad.

Han bekräftar också att Hotel Storfors ligget högt på rankinglistan när det gäller tilldelning i ramavtalsupphandlingen.

- De ligger på plats 2 och 4 av cirka 20 värmländska boenden gällande de olika tidsperioderna på 6 månader, 1 år och 3 år. Vi börjar ju alltid fylla på de boenden som ligger högst upp på rankinglistan, säger han.

Mijke van Ratingen tycker att hela hanteringen är ologisk.

- Man flyttar runt människor som rotat sig i ett samhälle och börjat komma in i gemenskapen. Barnen har börjat skolan och rycks nu upp. Samtidigt vet vi att det kommer nya asylsökande i höst, det känns galet, säger hon.

I Storfors finns ytterligare en aktör som driver tillfälliga boenden i flera hus. Att den aktören inte berörs av det här beslutet beror på att den deltog i direktupphandling 14 som sträcker sig fram till 20 november.

Senast publicerad av Eva Wiklund