Logotype för Storfors kommun

Medborgarlöften ökar tryggheten ytterligare

Två personer sitter vid ett skrivbord med papper framför sig.

Kommunalråd Hans Jildesten och lokalpolisområdeschef Eva Högfeldt-Pettersson undertecknar medborgarlöften för 2021-2023.

2016 undertecknades de första medborgarlöftena mellan Storfors kommun och lokalpolisområdet.

Medborgarlöften ska vara konkreta aktiviteter för att öka tryggheten, öka förtroende för polisen och minska brottsligheten.

För ett par år framåt finns nu nya medborgarlöften.

- Storfors ger mig väldigt positiva vibbar. Jag tänker framför allt på skolan och de goda resultaten, för det är ju skolan som är A och O för en god framtid. Storfors känns som en trygg och stabil kommun och vår utmaning är att jobba för att det ska förbi så, säger lokalpolisområdeschef Eva Högfeldt-Pettersson.

I den gemensamma överenskommelsen konstateras att Storfors är en av Sveriges tryggaste kommuner att bo i. Antalet anmälda brott är lågt och den upplevda tryggheten är generellt hög. De medborgardialoger som genomförts visar att de största problemen är trafikbrottslighet med för höga farter samt att det finns en oro för narkotikaanvändning bland yngre.

- Vi upplever inte att det finns stora problem i Storfors, tvärtom. Däremot kan det finnas en oro för att kriminaliteten skulle öka inom olika områden, säger kommunpolis Fredrik Lundberg, som menar att man i den lilla kommunen har fördelen av att ha överblick.

- Både vi inom polisen och medborgarna har mer koll. Om kriminella skulle etablera sig får vi vetskap om detta relativt snabbt, säger han.

I de nya medborgalöftena lovar polisen att fortsätta att jobba med ordnings- och trygghetsfrågor i Storfors kommun. Tillsammans med kommunen ska polisen genomföra medborgardialog samt en trygghetsvandring minst en gång per år. Denna höst kommer vandringen att ske i november.

- Vi vill göra en vandring under den mörka årstiden, tillsammans med alla intresserade medborgare, för att besöka platser som kan upplevas som otrygga. Sådana platser kan skapa grogrund för kriminalitet och kan vara enkla att åtgärda, säger Fredrik Lundberg, som återkommer med inbjudan till Storfors invånare.

Polis och kommun ska också arbeta för att förbättra trafiksituationen i Storfors genom riktade insatser mot buskörning. Man kommer att genomföra informationsinsatser till både unga och vuxna när det gäller trafikbeteende och attityder. Dessutom ska trafiksituationen vid Vargbroskolan och Kroppaskolan ses över.

Säkerhetssamordnare Michael Björklund är också en viktig länk i det goda samarbete som Storfors kommun har med polisen.

- Det känns väldigt bra att vi tillsammans kan jobba för att öka tryggheten ytterligare. Vi känner varandra väl och snabba kontaktvägar underlättar trygghetsarbetet, säger han.

För att skapa en riktigt bra samordning mellan kommun och polis ska man arbeta enligt konceptet EST (effektiv samordning för trygghet). Genom detta blir det enklare att få en gemensam bild av vilka problem som finns och hur man kan motverka dessa.

- Vi har ett riktigt bra samarbete med polisen idag. De här nya medborgarlöftena tar oss ytterligare ett steg på vägen mot att alltid ligga lite i framkant när det gäller att skapa en trygg kommun, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Under hösten 2021 kommer också ett samverkansprojekt med regelbundna träffar mellan skola, individ- och familjeomsorg och polisen att inledas.

Fyra personer står inne i kommunhuset

Lokalpolisområdeschef Eva Högfeldt-Pettersson, säkerhetssamordnare Michael Björklund, lokalpolis Fredrik Lundberg samt kommunalråd Hans Jildesten jobbar tillsammans för ett ännu tryggare Storfors.

Senast publicerad av Eva Wiklund