Logotype för Storfors kommun

Höjd terrorhotnivå i Sverige

FOTO: Shutterstock

Terrorhotnivån har höjts i Sverige, meddelar Säkerhetspolisen, SÄPO. Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid.

Nivån har höjts från 3 till 4 på en femgradig skala, vilket innebär "högt hot". Det beror inte på något särskilt, men säkerhetsläget har blivit sämre och höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer att fortsätta arbeta för att minska risken för terrorattentat. Läs mer om höjningen, hotskalan och vad den innebär:

Höjning av terrorhotnivån till högt hot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär det för mig?

  • Fortsätt leva som vanligt, men var medveten om att det finns ett ökat hot mot samhället.
  • Ta del av korrekt information från myndigheter och andra pålitliga källor, var källkritisk och låt bli att dela obekräftad information och sprida rykten.
  • Var också vaksam. Du känner din närmiljö bäst och du uppmanas att tipsa polisen om du märker något där du bor och verkar som avviker från hur det brukar vara. Kontaktuppgifter till polisen finns via länken nedan.

Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör kommunen?

Kommunen följer läget noga och samarbetar med andra myndigheter och aktörer, bland andra länsstyrelsen och polisen, för att kommunen och samhället i stort ska ha god beredskap mot hot och allvarliga händelser. Kommunen arbetar också kontinuerligt med säkerhetsskydd för att stärka beredskapen och säkerheten i kommunens egna verksamheter.

Mer information

Säkerhetspolisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund