Logotype för Storfors kommun

Gul varning för snöfall i mellersta och nordligaste Värmland

SMHI har utfärdat gul varning gällande snöfall i mellersta Värmland 2023-02-17 klockan 11-18 och i nordligaste Värmland 2023-02-17 klockan 12-21.

Mellersta Värmland:

Under fredagen, mitt på dagen och under eftermiddagen, snöfall som kan vara ymnigt och leda till problem i trafiken. Det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig på vägarna och hur mycket av nederbörden som faller som regn. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Snöfallet kan bli ymnigt och väntas ge 5-8 cm. Under sena eftermiddagen eller kvällen övergår snöfallet i regn innan det drar bort.

Nordligaste Värmland:

Fredag eftermiddag och kväll tidvis ymnigt snöfall som kan leda till problem i trafiken. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Snöfallet blir som kraftigast under eftermiddagen och tidiga kvällen, för att senare under kvällen avta i intensitet. Totalt väntas 5-10 cm.

Här finns information om SMHIs klassificeringar av vädervarningar:

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/smhis-system-for-vadervarningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund