Logotype för Storfors kommun

Fredrik Lundberg är Storfors kommunpolis

Fredrik Lundberg är kommunpolis i Storfors, Kristinehamn och Filipstad. I Storfors ska han framför allt skapa en bra samverkan med kommunen så att man tillsammans kan agera snabbt om det uppstår problem.

- Vi ska ta tag i konkreta problem, säger han och berättar att fokus ligger på ungdomar, missbruk, våld i offentliga miljöer och våld i nära relationer.
Just nu skapar han ett kontaktnät i samverkan med kommunernas eget brottsförebyggande arbete och han vill också skapa en grupp av områdespoliser som får god kännedom om de tre kommunerna.
Fredrik kommer från en tjänst som stationsbefäl i Örebro och han har dessförinnan jobbat tolv år med ingripandeverksamhet, ungdomsgrupp och spaning/ narkotikagrupp. Han har också en bakgrund som röntgensjuksköterska. Som aktiv judoutövare var han också med i Storfors när judohallen byggdes, och han känner till kommunen en del.
- Men det finns mycket som jag inte hunnit sätta mig in i ännu. Jag ser fram emot att lära känna kommunerna och sätta mig in i arbetet, säger han.
En viktigt bit i Storfors är arbetet med grannsamverkan, som redan fungerar bra.
- Det ska vi fortsätta att utveckla. Jag vill också komma ut och prata med folk i olika områden, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund