Logotype för Storfors kommun

Företaget Eolus har planer på vindkraftpark i Kedjeåsen

Bild på karta över området där företaget Eolus vill bygga en vindkraftpark.

I det här området vill företaget Eolus bygga en vindkraftspark.

Företaget Eolus undersöker just nu möjligheten att bygga en vindkraftpark vid Kedjeåsen, som ligger i Karlskoga och Storfors kommuner. Just nu pågår samråd.

Området som företaget vill bebygga är beläget cirka 15 km norr om Karlskoga och cirka sju km öster om Storfors tätort, i Värmland och Örebro län. Projektområdet är ca 13 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter.

Kommunstyrelsens presidium i Storfors har fått information om att processen har startat, men det blir inte förrän i ett senare skede som kommunen kan tillstyrka eller avslå planerna.

När företaget lämnat in ansökan är det länsstyrelsen som ger tillstånd och det är i denna tillståndsprocess som de berörda kommunerna kommer att tillfrågas.

Innan ansökan kan lämnas in måste företaget ha samråd där allmänheten kan lämna sina synpunkter och man måste också tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt företagets kommunikationsansvarige kan en ansökan komma att lämnas in sent under 2021 eller under 2022.

Enligt företaget har de närboende som är direkt berörda av den tilltänkta vindkraftparken fått personlig inbjudan till det samråd som just nu pågår. Där kan allmänheten lämna sina synpunkter fram till den 31 augusti.

Länk till mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En skiss över hur processen för tillståndsansökan går till.

Skiss över hur processen för tillståndsansökan går till.

Senast publicerad av Eva Wiklund