Logotype för Storfors kommun

Foldern "Om krisen eller kriget kommer" är snart i din låda

Regeringen gav våren 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (pdf) Pdf, 5.3 MB.

MER INFORMATION VIA DIN SÄKERHET.SE

Webbplatsen dinsäkerhet.se erbjuder fakta inom krisberedskap och krig. Webbplatsen är också ingången till kontaktcentrum som svarar på frågor via chatt, mejl, sociala medier och telefon.

www.dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

SVAR PÅ FRÅGOR VIA KONTAKTCENTRUM

Under perioden 21 maj till 29 juni svarar MSB:s kontaktcentrum på frågor angående innehållet i foldern och krisberedskap. Du kan ställa din fråga via chatt, e-post eller sociala medier. Det går också att ringa.

Telefon: 0771-25 22 00

E-post: kontaktcentrum@msb.se

dinsäkerhet.se på Facebook, Twitter och Instagram

Öppettider

Kontaktcentrum är öppet under 21 maj till 29 juni, måndag-fredag.

21 maj: kl. 9.00-18.30

22 maj - 1 juni: kl. 8.30-18.30

4 juni - 29 juni: kl. 8.30-16.30

FÖR SYNSKADADE

Broschyren ges också ut i punktskrift och skickas hem till punktskriftsanvändare som idag använder tjänster hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM (senast den 30 maj). De har också hjälpt till med att göra en talbok i så kallat Daisyformat.

http://www.Legimus.se Länk till annan webbplats.

Från den 29 maj går det att:

  • läsa broschyren strömmande
  • ladda ned broschyren och läsa den lokalt på valfri spelare
  • gå till biblioteket och be dem bränna en cd-skiva med broschyren.

På webbplatsen dinsäkerhet.se hittar den som heller lyssnar än läser broschyren inläst på både svenska och engelska.

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/lyssna/ Länk till annan webbplats.

KRISINFORMATIONSTRÄFFAR I STORFORS

Måndag 28 maj från kl 17; Säkerhetsrådgivare Michel Björklund finns på plats i Kulturhuset i Storfors från klockan 17.00 för att svara på frågor. Klockan 18.00 föreläser författaren och "prepperexperten" Lars Wilderäng. Kommunen bjuder på kvällsfika.

Onsdag 6 juni kl 13-16: Säkerhetssamordnare Michel Björklund finns på plats i Ravinen, i centrala Storfors, under familjedagen för att prata om krisberedskap och svara på frågor. Utlottning av krislåda och utdelning av vattendunkar till de 20 första besökarna.

Senast publicerad av Eva Wiklund