Logotype för Storfors kommun

En enhetschef blir två för särskilda boenden

Hammargården (bilden) och Smeden får en egen enhetschef.

Den 1 april tillträder två nyrekryterade enhetschefer för de särskilda boendena i Storfors.

Det är Anna Thyberg som ska ansvara för Kroppavägen samt kommunens bosamordning och Åsa Johansson som ska ansvara för Smeden och Hammargården.

Arbetsbelastningen på enhetschefen för särskilda boenden har under en längre tid varit för hög. Till stor del har det berott på att chefen haft för många anställda att leda. Därför beslöt Kommunstyrelsen i slutet av februari att antalet enhetschefer skulle utökas från en till två för särskilda boenden.

Samtidigt byter planeringsservice plats organisatoriskt – från stabsorganisationen till vård och omsorg.

Senast publicerad av Eva Wiklund