Logotype för Storfors kommun

Eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen Värmland har idag fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni kl 12.00 och tills vidare.

There is a fire ban in Värmlands County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse och avser eldning med fasta bränslen. Grillning utomhus är tillåten på egen tomt och på fasta grillplatser i skog och mark.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att ta hänsyn till beslutet för att undvika onödiga bränder i naturen.

Senast publicerad av Eva Wiklund