Logotype för Storfors kommun

Drygt 7,1 välfärdsmiljoner till utveckling av Storfors

En del av pengarna har avsatts till fortsatt uppröjning av vandringsleder och samhället.

En del av pengarna har avsatts till fortsatt uppröjning av vandringsleder och samhället.

När regeringen fattade slutligt beslut om de sju så kallade välfärdsmiljonerna, blev Storfors tilldelning drygt 7,1 miljoner kronor.

- Utifrån folkmängd hamnar vi på 20:e plats i landet i tilldelningen vilket visar att vi haft ett stort mottagande av nyanlända och asylsökande, säger ekonomichef Ingela Bergare.

För det är just beroende på hur många nyanlända och asylsökande kommunerna tagit emot som pengarna fördelas. Beräkningen har gjorts utifrån hur många kommunmottagna nyanlända som flyttat till Storfors under åren 2012-2016 samt utifrån hur många asylsökande som bodde i kommunen den 30 november.

Storfors har under de fem aktuella åren tagit emot 289 nyanlända, varav 131 har varit barn. Den 30 november bodde också 128 asylsökande i kommunen varav 57 barn.

- V har tagit emot relativt sett många barn, vilket är positivt när det gäller fördelningen. Barn ”viktas” dubbel så högt som vuxna, säger Ingela Bergare, som glad över tillskottet till den kommunala ekonomin.

- Det är naturligtvis positivt med ett extra tillskott, samtidigt som vi haft höga kostnader som vi inte fått ersättning för tidigare. Det här blir lite plåster på såren, säger hon, men betonar samtidigt att pengarna är av engångskaraktär.

- Vi kommer att få pengar även för 2018 på samma beräkningsgrunder, men sedan fasas bidraget ut och beräknas år 2021 enbart utifrån folkmängden. Därför är det viktigt att vi använder pengarna till att minska våra framtida kostnader eller för åtgärder av engångskaraktär. Vi kan inte använda tillskottet till ordinarie verksamhet eftersom det kommer att försvinna, säger hon.

Av de dryga 7,1 miljonerna har politikerna avsatt en miljon kronor till skolan för att man ska kunna göra en bra avtrappning när det gäller mottagandet av nyanlända som nu minskat kraftigt. 1,8 miljoner kronor kommer att användas till ett nytt ekonomisystem och 1,5 miljoner kronor har avsatts för fortsatt röjning av leder, uppsnyggning i samhället samt för att åtgärda parkeringen utanför Kulturhuset. Resterande pengar har man ännu inte fattat några beslut om.

- Det känns väldigt bra med det här tillskottet av pengar, även om vi borde ha fått det för länge sedan. Pengarna ska vi använda för att fortsätta utveckla Storfors kommun, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Senast publicerad av Eva Wiklund