Logotype för Storfors kommun

Dricksvattnet ska skyddas med striktare regler

Nu har länsstyrelsen beslutat att utöka skyddet för grundvattentäkten i Storfors tätort för att säkra tillgången på rent dricksvatten.

Beslutet innebär bland annat att det nu är förbjudet att köra båt med tvåtaktsmotor på Mögsjön och Baggtjärn samt förbud mot motortrafik på isen.

Länk till hela föreskriften Pdf, 582.9 kB.

Vattentäkten vid Vargtorp svarar för vattenförsörjningen till Storfors tätort. När Storfors kommun nu stärkt skyddet för vattentäkten, får det konsekvenser för både företagare och enskilda i området.

I det primära skyddområdet finns Baggtjärn och delar av Mögsjön, resten av Mögsjön med omgivande mark tillhör det sekundära skyddsområdet. Det tertiära skyddsområdet består av Östersjön. Utformningen av skyddsområdet grundar sig på att vattentäkten är en grundvattentäkt som är beroende av vatten som filtreras genom jordlagren från den närliggande sjön, Mögsjön.

Det skyddsområde som tidigare gällde togs fram 1987, men nu har kommunen utökat området och skärpt föreskrifterna för att skydda dricksvattnet.

Det föreslås striktare regler för näringsverksamhet samt jord- och skogsbruk kring sjöarna, man vill anlägga vattentäta diken för att förebygga föroreningar på grund av olyckor och besluta om restriktioner för båttrafiken.

Enligt de nya föreskrifterna får man inte köra båt med dieselmotor eller tvåtaktsmotor för bensin i området. Det är också förbjudet att köra motorfordon som drivs med diesel eller bensin på isen på Mögsjön eller Baggtjärn.

Arbetet med de nya föreskrifterna har pågått under flera år med remissomgångar och chans att lämna olika synpunkter.

Senast publicerad av Eva Wiklund