Logotype för Storfors kommun

Demokrativeckan: En digital kväll för demokratin måndag 27 sept

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och i Värmland har länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland gått samman och firar med en gemensam demokrativecka 20-27 september.

I Storfors arrangerar kommunen en livesändning från Kulturhuset måndag den 27 september klockan 17.00-19.30.

Programmet kommer att innehålla många röster om demokrati från Storforsare i olika åldrar. En del av programmet ingår i Krisberedskapsveckan där årets tema är just demokrati. Bra tips för hemberedskap utlovas liksom tävlingar, utlottningar och överraskningar i direktsändningen. Representanter för alla politiska partier i Storfors kommunfullmäktige kommer också att svara på frågor om demokrati.

Moderator för kvällen är Sven-Erik Rhen, Storfors tidigare skolchef.

- Om man tittar på omvärlden så är demokratin hotad, även i vårt närområde i Europa. Det luriga är att det kan gå blixsnabbt för demokrati att spolieras, säger Sven-Erik Rhen, som menar att det gäller att vara vaksam och att inte ta demokratin och allas lika rättigheter för självklart.

I den digitala sändningen från Kulturhuset i Storfors kommer många olika personer till tals. Där syns bland andra Anneli Bergdahl från Svenska Fotbollförbundet, som pratar om idrottens roll i ett demokratiskt samhälle. Hanan Othman och Lina
Al Holaly diskuterar demokrati i Sverige och Syrien och kommunpolis Fredrik Lundberg har tankar om hur polisen ska jobba för ett samhälle där alla ska våga göra sin röst hörd. Företagaren Ulrika Birkflo berättar om sina internationella erfarenheter och bibliotekschef Michael Nordeman delar sina tankar om bibliotekets roll som demokratins väktare.

Under kvällen kommer ett antal unga och äldre också att få göra sina röster hörda i Speakers Corner. Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson och säkerhetssamordnare Michael Björklund kommer att prata om krisberedskapens roll i ett demokratiskt samhälle – och det blir dessutom flera digitala tävlingar med fina prylar för krisberedskap som priser.

Lars Stiernelöf från Agera Värmland kommer att ge en lägesbild över hur det ser ut i Östra Värmland när det gäller våldsbejakande extremism. Han kommer också och prata de aktuella hoten mot demokratin. Han menar att vi behöver lyfta frågorna om demokrati för att påminna oss om vad det handlar om.

- Jag tycker att vi tappat kärnan i demokratin. Det gemensamma ansvarstagandet för det samhälle vi växer upp och lever i. Idag har handlar det mera om individualism och vi behöver prata både om rättigheter och skyldigheter, säger han.

Agera Värmland är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1995 och har som uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter och för att demokratins idéer ska bli ledande inom samhället olika områden.

Under hela demokrativeckan och även på måndag den 27 september kan alla barn hämta en gratis Bamsetidning på biblioteket så långt lagret räcker. Temat är naturligtvis demokrati - utifrån Bamses synvinkel.

Här finns sändningen måndag den 27 september från klockan 17.00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns hela programmet för Demokrativeckan i Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på Bamsetidning

Senast publicerad av Eva Wiklund