Logotype för Storfors kommun

Beslut från kommunstyrelsen i korthet

Några pukter från kommunstyrelsen den 18 oktober.

Fritidsbanken pausar öppethållande
Under onsdagen fick kommunstyrelsen information om att Fritidsbanken för närvarande gör ett uppehåll. Detta beror på att kommunen för tillfället inte kan uppfylla de krav på organisation som Fritidsbanken centralt ställer. Utlåningen under sommarmånaderna har också varit låg. Kommunen kommer att utreda om och hur Fritidsbanken ska drivas vidare.

Demokratiresan kan gå till annat land
Demokratiresan för Storfors niondeklassare kan framöver komma att gå till annan destination är Polen. Kommunstyrelsen gav under onsdagen skolans personal delegation att fatta beslut om resmålet i samråd med eleverna.

Skolvaktmästeriet flyttas
Skolvaktmästeriet kommer organisatoriskt att flyttas från skolan till tekniska enheten.

Skattesatsen
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att behålla den nuvarande skattesatsen i Storfors kommun.

Positiv delårsrapport
Delårsrapporten för Storfors kommun pekar på en bättre prognos än väntat för helåret. I dagsläget ser resultatet ut att landa på ett överskott på 3,4 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 % av kommunens omsättning. Enligt budgeten skulle reslutatet landa på +-0 kronor, men enligt kommunfullmäktiges beslut i juni är kommunens mål ett överskott på 2% av omsättningen. Den nya prognosen visar på att kommunen är på väg mot det politiskt beslutade målet ”God kommunal hushållning”.

Senast publicerad av Eva Wiklund