Logotype för Storfors kommun

Beslut fattat om försäljning av mark för konceptfabrik för fiskodling

Bild på fullmäktige möte i stor lokal

Kommunfullmäktigemötet genomfördes fysiskt i stor lokal, där säkerhetssamordnare Michael Björklund fanns på plats för att påminna om avstånd och regler. Mötet livesändes också med hjälp av KLTV.

Under måndagskvällen klubbade kommunfullmäktige beslutet att sälja
150 000 kvadratmeter mark till företaget Arctic Sustainability Group AB, som vill bygga en konceptfabrik för fiskodling i Storfors.

Försäljningen godkändes med röstsiffrorna 14 ja från S och V mot 9 nej från M, C, KD och SD. Storforsdemokraterna avstod från att rösta.

Företaget får köpa del av fastigheten 11:117 för en krona, och en del av diskussionen har tidigare rört frågan om det kan betraktas som gynnande av enskilt företag. Ett utlåtande från jurist vid Sveriges regioner och kommuner, SKR, gör gällande att så inte är fallet. Så länge kommunen har behandlat och kommer att behandla alla företagare som vill etablera sig på samma sätt strider förfarandet inte mot kommunallagen.

Oppositionsråd Håkan Larsson (C) deklarerade att han för sin egen del är positiv till försäljningen och företagsetableringen, men betonar samtidigt att hans partigrupp inte känner att de ekonomiska förutsättningarna är tillräckligt genomlysta.

- Det finns farhågor att kostnaderna för utbyggnad av reningsverk och schaktning av mark blir dyrare än kalkylerat. Detta hade vi velat utreda innan vi kan säga ja, säger han.

Även M, SD och KD röstade nej med lite olika motiveringar. KD vill inte att marken ska säljas som industrimark överhuvudtaget och framförde också etiska och estetiska skäl mot en anläggning. SD och M säger sig inte vara negativa till etableringen, men vill utreda frågan ytterligare innan beslut och ifrågasätter utformning av avtal och olika villkor.

- Vi ska ta denna fråga vidare till förvaltningsrätten, säger Stefan Larsson (M).

Den politiska majoriteten S och V är nöjda med måndagens beslut.

- Jag bedömer att det här är ett seriöst företag och som liten, krisdrabbad kommun behöver vi våga ta steget att sälja marken, säger Peter Högberg (V), som betonar att kommunen inte kommer att göra några investeringar innan bygget är igång.

Storfors kommun kommer att investera i reningsverket och även bygga rörledningar för sjövatten, som genom taxor ska betalas av företaget på sikt. Kommunen planerar också att bygga en väg och att göra plug-in-tomter redo för andra köpare.

- Företaget måste börja bygga innan nästa års utgång för att avtalet ska gälla. Först när de är igång med bygget kommer kommunen att börja gräva för vattenledning, säger Peter Högberg.

Kommunalråd Hans Jildesten är glad över beslutet.

- Det här är jättebra för Storfors. Nu återstår arbete med att utifrån optionsavtalet jobba fram ett bra köpekontrakt som gynnar både kommunen och företaget. Där kommer vi självklart att ta hjälp av juridisk kompetens. Jag ser fram emot att företaget kommer igång och kan generera jobb till kommunen, säger han.

Företagets ambiton är att inom tre år skapa mellan 30 och 50 arbetstillfällen. När den första fabriken är igång planerar man ytterligare två landbaserade fiskodlingar och räknar med att anläggningen fullt utbyggd har cirka 100 anställda. En del i hela affärsidén är också att exportera själva teknologin och uppbyggnaden av anläggningen – därför är den första fabriken som byggs en konceptanläggning. I den första anläggningen räknar företaget med att investera mellan 150 och 200 miljoner kronor.

David Stenman, vd för Arctic Sustainability Group AB, är glad över kommunfullmäktiges beslut.

- Det är positivt att Storfors vill satsa på det här. Nu fortsätter vi att jobba med miljötillstånd och bygglovsprocess och vi ska självklart också slutföra avtalet med kommunen. Dessutom vill vi komma i kontakt med lokala företag, vi behöver allt från entreprenörer inom bygg och anläggning till installation av VVS och el. Vi vill helst jobba med lokala entreprenörer så de får gärna höra av sig så att vi vet att de finns, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund