Logotype för Storfors kommun

Arbetslösheten minskar mest i Storfors

Näringslivsutvecklare Börje Andersson är nöjd över positiva siffror.

Näringslivsutvecklare Börje Andersson är nöjd över positiva siffror.

Sedan årsskiftet har ungdomsarbetslösheten gått ner från 30 till 20 procent i Storfors – och arbetslösheten fortsätter nedåt för alla grupper.

- Det här är otroligt glädjande och ett resultat av ett målmedvetet samarbete, säger näringslivsutvecklare Börje Andersson.

På bara en månad, mellan april och maj har ungdomsarbetslösheten i Storfors sjunkit tre procentenheter medan den totala arbetslösheten har sjunkit med 1,3 procentenheter. Arbetslösheten för gruppen utlandsfödda har under samma tid sjunkit med 3,9 procentenheter. I Storfors är ungdomsarbetslösheten nu lägre än i Kristinehamn.

- Jämfört med länet och riket har arbetslösheten i Storfors sjunkit rekordmycket, säger Börje Andersson.

Som en jämförelse sjönk arbetslösheten för ungdomar i Värmland med en procent mellan maj och april, för utrikes födda var siffran 0,3 procentenheter och den totala arbetslösheten i alla grupper med 0,3 procentenheter.

Vad är då hemligheten bakom den stora sänkningen i Storfors?

Börje Andersson menar att det till största delen handlar om samarbete mellan kommun, företag och arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen har fått extra resurser i form av fler handläggare för unga, samtidigt jobbar kommunen intensivt med de lokala företagen.

- Där kan ju jag vara en länk mellan de lokala företagarna och arbetsförmedlingen. Så sent som häromdagen fick jag förfrågan om en praktikplats på ett lokal företag där man vill lära upp en framtida medarbetare, säger han.

2014 startade Företagarna i Storfors, kommunen och arbetsförmedlingen ett kompetens- och arbetsmarknadsråd där man träffas regelbundet just för att jobba med den lokala arbetsmarknaden. Rådet har blivit en betydelsefull aktör.

- Allt är verkligen inte nattsvart i Storfors. Av de 25 som fick gå när Logstore lade ner för drygt ett år sedan har i stort sett alla fått jobb. När det gäller OSTP har 16 redan fått nya jobb och nu anställer dessutom Outokumpu 8 till 10 personer direkt, säger han.

FAKTA OM ARBETSLÖSHETEN I STORFORS:

31 Storforsungdomar är idag arbetslösa eller inskrivna i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. För ett år sedan var siffran 46 stycken. Sju av dessa är öppet arbetslösa medan 8 var öppet arbetslösa för ett år sedan.

Totalt sett är 223 invånare i Storfors arbetslösa eller inskrivna i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. För ett år sedan var siffran 256. Av dessa är 87 öppet arbetslösa medan 102 var öppet arbetslösa för ett år sedan.


Senast publicerad av Eva Wiklund