Sammanträdestider 2020

KF Kommunfullmäktige

KS Kommunstyrelse

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSSVU Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskott

KSIU Kommunstyrelsens individutskott

Stiftelsen Stiftelsen Björkåsen


.


Kl.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

KSAU

10:00


24

-

27

-

22

-

-

-

12, 26

-

14

KSSVU

08.15

22

12KSIU

08.1511

7

6

10

-

12

8

7

5

16

KS

08.15

13

-

16

-

18

-

-

17

-

-

2, 23

-

KF

18.00

-

13

-

8

-

25

-

-

10

-

26

17

Stiftelsen

08.15

Budgetberedning

08.15

3014215

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Oskar Eklöf 2020-07-30