Logotype för Storfors kommun

Sammanträdestider

KF Kommunfullmäktige kl 18.00

2024-02-15
2024-04-11
2024-06-11
2024-09-26
2024-11-14
2024-12-12

Hålls i Kulturhuset/Folkets Hus.

KS Kommunstyrelse kl 8.15

2024-01-22
2024-03-18
2024-05-27
2024-09-09
2024-10-21
2024-11-18

Hålls i kommunhuset.

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott kl 8.15

2024-02-26
2024-04-15
2024-05-13
2024-08-26
2024-09-30
2024-10-28
2024-12-09

KSIU Kommunstyrelsens individutskott

2024-01-10
2024-02-14
2024-03-13
2024-04-10
2024-05-15
2024-06-19
2024-08-07
2024-09-11
2024-10-09
2024-11-13
2024-12-11

 

 

 

 

 

Hålls i kommunhuset

Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se

Kommunsekreterare
Lennart Aronsson
0550-651 47

Länkar


Senast publicerad av Anna Eriksson