Logotype för Storfors kommun

Sammanträdestider

KF Kommunfullmäktige

18/3, 15/4, 10/6, 9/9, 11/11, 16/12

KS Kommunstyrelse

18/1, 15/3, 17/5, 16/8, 25/10, 29/11

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott

22/2, 26/4, 14/6, 4/10, 8/10, 20/12

KSIU Kommunstyrelsens individutskott

13/1, 10/2, 17/3, 21/4, 19/5, 23/6, 4/8, 8/9, 13/10, 10/11, 15/12

Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se

Kommunsekreterare
Lennart Aronsson
0550-651 47

Länkar


Senast publicerad av Oskar Eklöf