Folkhälsa

Par som cyklar

En god och jämlik hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Det är Storfors kommuns vision när det gäller folkhälsoarbetet i stort. Folkhälsa inefattar alla delar av vår hälsa och det är inte enbart vad vi äter och hur fysiskt aktiva vi är som har betydelse. Det handlar om att det ska finnas fritidsaktivteter och föreningsliv, att alla ska få känna delaktighet och kunna påverka sin situation. Att få känna oss trygga och ha någon att prata med, att det finns stöd för utsatt och att vi har tillgång till god hälso och sjukvård mm.

Kommunen vill med sitt folkhälsoarbete stödja och utveckla kultur, fritid och föreningsliv, stärka föräldraskapet samt skapa och bevara arbetstillfällen, underlätta för befolkninga att vara mer fysiskt aktiv och ha goda matvanor. Detta är bara ett axplocka av alla områden som folkhälsoarbette innefattar.

 

100 trappsteg och Balansera mera - Region Värmlands kampanj för bättra hälsa, styka och balans!

Små förändringar i vardagen kan ge stor positiv effekt på livskvalitet och hälsa. Ta 100 trappsteg eller armtag per dag. Ha fokus på mat, motion och mediciner. Om det handlar höstens kampanj för bättre hälsa, styrka, kondition och balans.

Kampanjen pågår under tiden 7 september–4 oktober 2020 och har två spår – 100 trappsteg och Balansera mera. Läs mer under länkarna.

Kampanj Region Värmlnad länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

100 Trappsteglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du få mer kunskap kring fallolyckor och hur du kan förhindra dem titta på materialet nedan.


Förhindra fallolyckor genom fysisk aktivitet

Senast publicerad av Pia Aspvik 2020-09-14