Logotype för Storfors kommun

LSS-boende

I Storfors kommun finns ett LSS-boende, där beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) verkställs.

Kontaktpersonal och genomförandeplan
För att det ska bli så bra som möjligt och du ska känna att du får rätt stöd och hjälp, gör du och din kontaktpersonal en genomförandeplan.
I LSS-lagen finns krav på att du ska ha en genomförandeplan.
I genomförandeplanen står det vad du behöver stöd och hjälp med för att nå målet med den insats du har. Genomförandeplanen är en viktig grund för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. En kontaktpersonal är en person i personalgruppen som har mer ansvar för just dig och ser till att du får det stöd och den hjälp du behöver.

Läs mer>

Kontakt

Verksamhetschef
Anneli Maaranen
Tel. 0550-651 99

Länkar


Senast publicerad av Eva Wiklund