Logotype för Storfors kommun

Humlegården

Humlegården är ett särskilt boende med 11 stycken lägenheter samt ett korttidsboende med 8 platser.

Här bor kunden i ett rum med dusch och toalett. Gemenskaps- utrymmen finns så som vardagsrum, matsal/kök och en trevlig uteplats.

  • Fastighetsägare är Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors. Kunder som bor på Humlegårdens särskilda boende är medlemmar i föreningen.

  • Adressen till fastigheten är Kroppavägen 5

Besökstider
Humlegården har fria besökstider, men vi ser helst att nära och kära inte kommer på besök allt för sent på kvällen.

Kontaktpersoner
Vid inflyttning på boendet utses två av undersköterskorna till kontaktpersoner. Dessa är till för att säkerställa kunden och närståendes rätt till inflytande och information. Kontaktpersonen ska också fungera som en länk mellan kunden, närstående och verksamheten. Det är i första hand kontaktpersonen som ska föra information vidare till sitt arbetsteam om förändringar och annan fakta som kan beröra eller påverka den kunden.

Hur länge kan man bo på korttidsboendet?
Tiden på Humlegårdens korttidsboende biståndsbedöms för kortare perioder av vår biståndshandläggare. Som för kommunens alla boendeplatser erbjuds efter att den enskilde (kunden) ansökt om detta hos kommunens biståndshandläggare och beviljats beslut av denne om detta.

Kostnader
Kommuns avgiftshandläggare kan hjälpa till vid frågor.
Kontakt

Enhetschef
Helene Berglund
0550-652 61

Humlegårdens korttid

0550 - 65171

Humlegården särskilt boende

0550- 65263

Sjuksköterska

0550- 65160

Länkar

Avgiftshandläggare : Dzana Pranjic

0550-65136

Senast publicerad av Eva Wiklund