Logotype för Storfors kommun

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd dygnet runt.

SOS Alarm

När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Som döv, tal- eller hörselskadad kan man anmäla dig till tjänsten att larma 112 via SMS, se webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer info.

 

Polis

Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten.

 

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver besöka sjuksköterska eller läkare. Sjukrådgivningens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Giftinformation

Giftinformationen 010-456 67 00 svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt - året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. Giftinformations webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Socialjour

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjourens ordinarie öppettider

Söndag – torsdag 16.30 - 24.00

Fredag – lördag 16.00 - 01.30

Kontakta socialjouren

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

 

Barn som far illa

Ring kommunens växel 0550-651 00 och be att få prata med någon inom individ- och familjeomsorgen.

Vid akuta ärenden på kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren. Se ovan.

Läs mer om barn som far illa>

 

Kvinnojour

Filipstads och Storfors har en gemensam kvinnojour. Läs mer>

Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt 020-50 50 50

 

Psykisk ohälsa

Har du eller i någon i din närhet behov att få vård på grund av psykisk ohälsa? Kontakta vårdcentral, närpsykiatrin eller jourmottagning.

 

Brottsoffer

Läs mer om brottsoffer>


Senast publicerad av Ellen Johansson