Logotype för Storfors kommun

Stöd till vuxna

Ibland kan det uppstå situationer som man inte kan hantera själv, utan man behöver vända sig till någon för att få råd, stöd eller hjälp. Är du vuxen och känner att du är i behov av stöd eller hjälp kan du kontakta individ- och familjeomsorgen.

Socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen) i Storfors har som mål att främja invånarnas trygghet, jämlikhet och deltagande i samhällslivet. Socialtjänstens verksamhet bygger på respekt för människornas eget ansvar, självbestämmanderätt och integritet. Stöd och/eller skydd ska finnas för de människor som behöver det och stödet ska inriktas på att frigöra människornas egna resurser.

Här kan du hitta information om:

Våld i nära relationer

Missbruk, riskbruk och beroende

Psykisk ohälsa


Anmälan

Individ- och familjeomsorgen tar emot anmälningar om vuxna och äldre som kan vara i behov av någon form av hjälp eller stöd i sin levnadssituation. Det kan handla om problem med missbruk eller psykisk ohälsa, boendesituation, våld i nära relation eller annan utsatthet.

Om du vill göra en anonym orosanmälan ska du inte uppge ditt namn. Om anmälarens namn är känt har Socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att undanhålla den det berör vem som anmält.

Orosanmälan kan göras via telefon, e-post eller e-tjänst.

Här kan du göra en orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

 

Kontakta socialjouren

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.

Söndag- torsdag 16:30-00:00. Fredag – lördag 16:00 – 01:30.

För att kontakta socialjouren vid akuta ärenden på andra tider än de ovan, ring 112.

 

Tystnadsplikt

Alla uppgifter som rör dig eller dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Varken socialsekreterarna eller annan personal får, som huvudregel, lämna ut några uppgifter om er till någon annan myndighet eller utomstående personal.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

 

Senast publicerad av Ellen Johansson