Logotype för Storfors kommun

Fritidshem

Fritidshemmet Daggkåpan

Vi är ett litet fritidshem på en liten skola, vi jobbar nära barnen eftersom vi jobbar på skolan på förmiddagarna och på fritidshemmet på eftermiddagarna.

Vårt ständiga tema är:

Hur man är en bra kompis, samarbete samt att vi prioriterar rörelse både ute och inne.

Kreativitet, empati, social förmåga, självuppfattning, problemlösning och lärande.

Fritidshemmet har öppet mellan kl 06:00 – 17.30. Innan skolan börjar är de tidiga barnen på förskolan Ängslyckan med förskolepersonalen, 07,30 går de över till skolan och äter frukost i skolans matsal. Från 13.00 är de i fritidshemmets lokaler, 16.30 är fritidsbarnen åter på förskolan då fritidspersonalen och förskolepersonalen hjälps åt att stänga både fritidshem och förskola.

 

Du är välkommen att kontakta oss via vår e-post.

Stina Larsson, stina.larsson@storfors.se

Anton Milne, anton.milne@storfors.se

Ronja Skeppstedt, ronja.skeppstedt@storfors.se

Kontakt

Fritidshemmet Daggkåpan Brunnstorpsvägen 2
688 92 STORFORS
070-621 08 80


Senast publicerad av Erik Rådberg