LÄSÅRSTIDER 2020-21

Höstterminen 2020-08-10 – 2020-12-22

Vårterminen 2021-01-07 – 2021-06-16

Elevernas hösttermin 2020-08-19 – 2020-12-22

Elevernas vårtermin 2021-01-11 – 2021-06-11

Antal skoldagar för eleverna 178 dagar

Kompetensutvecklingsdagar

2020-08-10--2020-08-18

2020-09-21

2020-11-17

2021-01-07 – 2021-01-08

2021-02-10

2021-05-12

2021-06-14 – 2021-06-16

Lovdagar

2020-10-26 - 2020-10-30

2021-05-14

Sportlov v.9

Påsklov v.14

Kontakt


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre