Logotype för Storfors kommun

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskriterier. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskriterier, kan gå i anpassad grundskola. Elever inom anpassad grundskola läser efter en egen läroplan och undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Inom den anpassade grundskolan kan man också läsa ämnesområden, om man inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen inom anpassad grundskola; estetisk verksamhet, kommunikation (här inryms även modersmålsundervisning), motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

En elev inom anpassad grundskola kan vara integrerad i grundskolan. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån anpassad grundskolas kursplaner.

Anpassad grundskola i Storfors kommun finns på Vargbroskolan. Där jobbar en specialpedagog, en speciallärare samt två resurspedagoger. Skolans elevhälsoteam är också knutet till anpassad grundskola.

Kontakt

Rektor Vargbroskolan
Jesper Fromholdt
0550-652 06

Samordnare och pedagoger

Liselott Bergkvist
liselott.bergkvist@storfors.se

Evadys Garcia Morales
evadys.garciamorales@storfors.se

Länkar

 Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre