Elevhälsa

I Storfors finns fyra elevhälsoteam, ett för varje skola. Elevhälsoteamen kan både hjälpa till vid utredningar om elevers behov och medverka i stödinsatser.

Organisation:
Elevhälsoteamen består av:
skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.

Mål:
Vår målsättning är att utifrån skolans värdegrund vara
en resurs för elever, personal och föräldrar.
Ge varje enskild elev möjlighet att må bra och utvecklas utifrån
sina förutsättningar.

Arbetssätt:
Elevhälsoteamen arbetar på uppdrag från lärare och rektorer.
Utgångspunkten för elevhälsoteamens arbete är att
HÄLSA, LÄRANDE och TRYGGHET går hand i hand.

Sekretess:
Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt.Senast publicerad av Jessica Strömberg