Logotype för Storfors kommun

Särskilda behov

Barn och elever är olika och en del elever har behov av stöd eller anpassning för att kunna delta i skolundervisningen. Här finns några av de områden som elever kan behöva hjälp med.

Kurator, skolsköterska och specialpedagog hittar du under Elevhälsa.

Specialkost

Kostintyg för specialkost på grund av medicinska eller etiska/kulturella skäl finns här>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tal- och språksvårigheter

Kontakta specialpedagog

Funktionshinder

Läs mer om funktionshinder>

Dyslexi

Kontakta specialpedagog

Stöd till barn och unga>


Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ Länk till annan webbplats.


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre