Logotype för Storfors kommun

Skoldatatek

En pedagogisk verksamhet med specialpedagogik och kompetens kring IT i centrum.

Syfte

 • Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för de elever som behöver det
 • Ge skolpersonal fördjupad specialpedagogisk kompetens i hur man med hjälp av IT kan skapa och stimulera lärandesituationer för elever som behöver det samt hur datorn kan användas som ett alternativt verktyg.
 • Informera om och utbilda i IT-verktyg och program som kan vara av värde för dessa elever.
 • Ombesörja utbildning av arbetslag kring berörda elever och ge support under utlåningstiden.

Rutiner för stöd från Skoldatateket

 • Uppdrag gällande stöd kan ges till Skoldatateket både av Elevhälsan och pedagoger i samråd med elev och vårdnadshavare.
 • Skoldatatekets pedagog tar vid behov kontakt med Elevhälsan, berörda pedagoger och vårdnadshavare för kompletterande uppgifter.
 • Eleven får prova tänkbara IT-baserade verktyg och pedagogiska program.
 • Uppföljning och support under lånetiden sker med eleven på Skoldatateket och på eventuella uppföljningsträffar som Elevhälsan har sker utvärdering med vårdnadshavare och elev.

När en elev får stöd av Skoldatateket ska:

 • Pedagogerna runt eleven få kännedom om elevens behov och hjälpmedel.
 • Pedagogerna avsätta tid för utbildning och användning av de alternativa verktygen.
 • Pedagogerna får fortlöpande stöd av Skoldatateket kring eleven.

Kontaktpersoner, se högerspalten.

 


Kontakt

Ansvarig pedagog
Charlotte (Lotta) Nilsson
0550-65148

 


Senast publicerad av Beatrice Jansson Torsdotter