Försäkring

Storfors kommun har tecknat försäkring hos Protector för barn, ungdom och vissa andra grupper.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte i sig att betrakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfallet.

Med olycksfall jämställs kroppsskada som har orsakats av:
– solsting, värmeslag, fästingbett eller förfrysning
– vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse


OM DU BEHÖVER ANVÄNDA FÖRSÄKRINGEN SKADEANMÄLAN
− Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
− Spara alla kvitton
− Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste If kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
− Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan skall göras skriftligt, även om några kostnader inte uppstått. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.

Skadeanmälan - olycksfallsskada

Gör anmälan digitalt direkt på Protectors hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eller fyll i skadeanmälan på blankett (finns under länkar på denna sida) och posta i original till:

Protector Försäkring, Skadeanmälan

Västra Trädgårdsgatan 15

111 53 Stockholm

E-mail: skador@protectorforsakring.se

Tel: 08-410 637 00


Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-09-27