Logotype för Storfors kommun

Alkohol

För att få servera starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du vill ha ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett sådant tillstånd söker du hos Bygg- och miljökontoret.

Begreppet servering innebär servering av både mat och dryck. Vid servering till allmänheten ska lagad mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. På sen kvällstid kan det dock räcka med en enklare meny än annars, så kallad pubmeny.

När behövs serveringstillstånd?

Tillstånd krävs vid varje form av servering av vin, starköl, spritdryck, andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) och alkoholdrycksliknande preparat mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

De vanligaste typerna av serveringstillstånd är:

  • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis restauranger)
  • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler)
  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis festivaler)
  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (föreningsfester, personalfester och liknande)

När behövs inte serveringstillstånd?

Det är i vissa fall tillåtet att bjuda på alkoholdryck utan serveringstillstånd, exempelvis

  • när flera personer kommer överens om att köpa in och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris,
  • när privatpersoner enstaka gånger säljer alkoholdryck till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop.

Är du osäker kan du kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.

Ansökan

Anmälningsblankett finns att ladda ner via länken till höger.

Handläggningstiden för ett tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten är sex veckor efter att ansökan är komplett.

En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skall inges senast tio dagar innan tillställningen ska äga rum.

Tänk på att du måste göra en ansökan när du vill göra en ändring av ett tillstånd som du redan har, till exempel utökad tid eller serveringsyta.

Vid ansökan bör följande dokument bifogas ansökan, yttligare komplettering kan bli aktuell:

  • Ritning över den tilltänkta serveringsytan
  • Kvittokopia på genomförd betalning
  • Verksamhetsbeskrivning

Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska uppvisa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Detta kan göras genom ett kunskapsprov. Proven finns tillgängliga på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska. Du får göra kunskapsprovet muntligt om du inte kan något av de språk som proven finns på, eller om du har styrkta läs- eller skrivsvårigheter eller andra giltiga skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. Du får göra om provet två gånger. Om du inte blir godkänd avslås din ansökan om serveringstillstånd.

Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och du får ditt provresultat direkt efter avslutat prov.

Klicka här för att läsa mer om kunskapsprovet Länk till annan webbplats.

Här finns studiematerial för att läsa på inför kunskapsprovet Länk till annan webbplats.

Avgifter

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering tar vi ut en ansökningsavgift. Betala till bankgiro 441 - 4736 och märk inbetalningen med referensnummer: 73-31122-35090


Avgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan. Vi behandlar inte din ansökan om du inte betalar prövningsavgiften. Ansökningsavgift tas ut oavsett om din anökan blir beviljad eller ej.

Här kan du se alla avgifter för serveringstillstånd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Bygg- och miljökontoret kontrollerar att restauranger som har serveringstillstånd följer de lagar och riktlinjer som finns. Tillsynsavgiften varierar utifrån serveringsställets omsättning.

Starta livsmedelsverksamhet

Du som ska starta en livsmedelsverksamhet kan läsa mer om vad du behöver tänka på här.

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga