Logotype för Storfors kommun

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Ny lagstiftning

Från och med den 1 juli 2019 träder den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft.

I och med detta upphävs Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare men det innebär inte så stora skillnader. Det är fortfarande anmälningsplikt på dessa varor.

Anmälan

Om du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälaningsblankett hittar du under "Anmälan elektroniska cigaretter" i menyn till höger.

Egenkontroll

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i tobakslagen vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I samband med att du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du skicka in en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Avgifter

I samband med anmälan av försäljning tas en anmälningsavgift ut.

Kommunen kontrollerar att försäljare av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer de regler som finns genom årlig tillsyn. För denna tillsyn tas en årlig avgift ut.

Information

Här finns mer information.

Senast publicerad av Eva Wiklund