Logotype för Storfors kommun

Företag, stöd och rådgivning

Vi hjälper dig med råd om du behöver utveckla ditt företag. Vid investeringsplaner och finansiering har vi goda kontakter med olika kreditinstitut och riskkapital-bolag. Har du investeringsplaner och jobbar med en nationell marknad finns möjligheten att söka statliga investeringsbidrag. Fråga oss.

Möjligheter till regionalpolitiskt stöd i Storfors
Bidrag kan lämnas till små och medelstora företag som avser att investera för utveckla sin verksamhet i Storfors kommun. Stödet är maximerat till 1,2 mkr under en treårsperiod. Stöd kan ges för investeringar i byggnader, maskiner, konsulttjänster, produktutveckling och kompetensutveckling. Stödnivåerna är varierande beroende på företagets behov. Branschbegränsningar förekommer och hänsyn till konkurrensförhållandena utreds vid ansökan. För mer info kontakta näringslivsutvecklaren som hjälper er att komma i kontakt med Länsstyrelsen. 

Önskar du registrera dig för att få information från Storfors kommun gällande näringslivsfrågor?
Maila till kommunens Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson kristina.karlsson@stofors.se

Kontakt

Näringslivsutvecklare
Kristina "Kicki" Karlsson
0550-651 21
kristina.karlsson@storfors.se

Senast publicerad av Eva Wiklund