Företag, stöd och rådgivning

Vi hjälper dig med råd om du behöver utveckla ditt företag. Vid investeringsplaner och finansiering har vi goda kontakter med olika kreditinstitut och riskkapital-bolag. Har du investeringsplaner och jobbar med en nationell marknad finns möjligheten att söka statliga investeringsbidrag. Fråga oss.

Möjligheter till regionalpolitiskt stöd i Storfors
Bidrag kan lämnas till små och medelstora företag som avser att investera för utveckla sin verksamhet i Storfors kommun. Stödet är maximerat till 1,2 mkr under en treårsperiod. Stöd kan ges för investeringar i byggnader, maskiner, konsulttjänster, produktutveckling och kompetensutveckling. Stödnivåerna är varierande beroende på företagets behov. Branschbegränsningar förekommer och hänsyn till konkurrensförhållandena utreds vid ansökan. För mer info kontakta näringslivsutvecklaren som hjälper er att komma i kontakt med Länsstyrelsen. 

Kontakt

Näringslivsutvecklare
Kristina "Kicki" Karlsson
0550-651 21
kristina.karlsson@storfors.se

Senast publicerad av Eva Wiklund