Logotype för Storfors kommun

Missbruk, riskbruk och beroende

Är du 18 år eller äldre och upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel? Kontakta oss på Individ– och familjeomsorgen i Storfors och ansök om hjälp.

Vi utreder och kartlägger ditt behov av stöd och utformar tillsammans med dig en planering med syfte att uppnå ditt mål. De insatser som kan erbjudas utförs ibland inom öppenvården och ibland i form av dygnet-runt-vård på behandlingshem.

Du kan också bli erbjuden upp till fem råd- och stödsamtal utan att bli registrerad eller journalförd. Samtalen syftar till att vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade. För att anmäla intresse, använd länken nedan.

Du som är anhörig till någon som missbrukar och som behöver stöd i din situation är också välkommen att kontakta oss för råd och stöd.

Här kan du anmäla intresse för råd- och stödsamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Bekymrar du dig för någon i din närhet som missbrukar och riskerar att fara illa? Ring och rådgör med oss, e-posta eller gör en digital anmälan via vår e-tjänst.

Här kan du göra en orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Kontakta socialjouren

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.

Söndag- torsdag 16:30-00:00. Fredag – lördag 16:00 – 01:30.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Senast publicerad av Ellen Johansson