Logotype för Storfors kommun

"Värmlands framtid" ska göra skillnad i Storfors

Kicki Karlsson, projektledare, och Mårten Axnér, projektägare, tror att det nya projektet kommer att kunna göra skillnad för Storfors unga.

Kicki Karlsson, projektledare, och Mårten Axnér, projektägare, tror att det nya projektet kommer att kunna göra skillnad för Storfors unga.

Nu startar det länsövergripande projektet ”Värmlands framtid”.

Projektet har beviljats 35 miljoner från Europeiska socialfonden och ska under de tre kommande åren minska arbetslöshet och utanförskap bland unga i Värmland.

I Storfors kommer en heltidsanställd ungdomskonsulent att jobba med unga i åldern 15-24 år.

Bakgrunden till hela projektet är att Värmland är i ett utsatt läge. Här råder hög ungdomsarbetslöshet och ett stort antal ungdomar saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan.

I samtliga 16 kommuner kommer man nu att göra riktade insatser för att stötta cirka 900 ungdomar som varken arbetar eller studerar. I Storfors heter det lokala projektet HELT SJÄLVKLART.

- Vi uppskattar att det finns ett 80-tal ungdomar i Storfors som kan vara i behov av den här hjälpen, säger projektägare Mårten Axnér.

Projektet ska arbeta med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare, helt utifrån sina individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier eller arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta i aktiviteter som studiebesök, friskvård, social träning, skapande verkstad eller körkortsteori i grupp eller enskilt.

- Det kommer att bli väldigt individuellt. En del behöver kanske rent praktisk hjälp för att komma upp på morgonen och ta sig ut, medan andra kanske behöver praktik eller en utredning, säger Mårten Axnér.

Från mitten av juni finns Storfors kontor i Kulturhuset och man kommer att ha Kulan (källarvåningen i Kulturhuset) som mötesplats. I Storfors kommer en heltidsanställd ungdomskonsulent att jobba i 34 månder från och med den 1 juni, och just nu pågår rekrytering till den tjänsten.

Projektledare Kicki Karlsson ser fram emot starten.

- Vi har fått många bra sökande till tjänsten och vi tror verkligen att det här projektet kommer att göra skillnad, säger hon.

Frågor besvaras av:
Mårten Axnér 0550-652 08 eller Kicki Karlsson 0550-651 21

Senast publicerad av Eva Wiklund