Logotype för Storfors kommun

Tryggare i Sverige med föräldrakurs

Familjebehandlarna Maria Åhs och Sofia Höglund är utbildade i att hålla föräldragrupper för utrikesfödda föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn och ungdomar. I början av året höll de kurs för somaliska föräldrar.

Familjebehandlarna Maria Åhs och Sofia Höglund är utbildade i att hålla föräldragrupper för utrikesfödda föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn och ungdomar. I början av året höll de kurs för somaliska föräldrar.

Under sex kursdagar i början av året träffade familjebehandlarna Sofia Höglund och Maria Åhs tolv somaliska mammor och pappor.

Föräldrakursens mål är att ge tryggare familjer och ökade möjligheter att ta del av det svenska samhället.

- Det har varit väldigt bra att få diskutera hur man bemöter tonåringar tillsammans med andra i samma situation, säger Fartun Nor Madkus.

Under sex tillfällen har de båda familjebehandlarna gått igenom ämnen som Sveriges samhälle och barnens fritid, hur föräldrar kan stötta barn i skola, om pojkar och flickor behandlas lika, hälsa och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter, gränssättning och barns rättigheter.

Till sin hjälp har gruppen en somalisk kulturtolk, även om många pratar en hel del svenska. I den somaliska gruppen känner alla varandra redan innan, även om vissa bott i Storfors i åtta år medan några kom för bara ett och ett halvt år sedan. Tillsammans har de tolv föräldrarna 35 barn i åldrarna 0-18 år.

Under ett av kurstillfällena går familjebehandlarna igenom vad det betyder att ungdomar är straffmyndiga vid 15 års ålder i Sverige och att även klotter, snatteri och att åka buss utan att betala är att betrakta som brott.

- I Sverige har hälften av alla 15-åringar gjort något olagligt, berättar Sofia Höglund, och ger tips på vad man kan göra och var man kan få hjälp om man är orolig för sin tonåring.

Någon förälder betonar att det är viktigt att barnen har fickpengar att röra sig med, medan andra säger att det handlar om att ha en bra relation med sitt barn.

Maria Åhs tipsar om att man som förälder gärna kan kontakta föräldrarna till barnens kamrater, för att få bättre koll på vilka regler som ska gälla och vad som är på gång.

Deltagarna i gruppen är väldigt nöjda med kurstillfällena.

- Det här ger ännu bättre chans att förstå vad som gäller i Sverige och vilket stöd vi kan få, säger en av deltagarna.

Familjebehandlarna är också inspirerade och nöjda med kursen.

- Det känns väldigt bra att de har varit så intresserade, öppna och diskussionsvilliga. Vi har verkligen vridit och vänt på olika ämnen, säger Maria Åhs.

- Jag är imponerad över att de kommit varje gång och tagit detta på stort allvar, säger Sofia Höglund.

De hoppas nu på att kunna erbjuda ”Föräldraskap i Sverige” till fler utrikesfödda föräldrar. Tidpunkten måste naturligtvis anpassas efter smittläget när det gäller coronaviruset, men den som är intresserad kan kontakta Sofia Höglund eller Maria Åhs via telefon 0550-651 01.

FAKTA
Att vara förälder i nytt land leder ofta till frågor om samhället, arbetslivet och familjelivet. Kursen ”Föräldraskap i Sverige” leds av utbildade gruppledare och vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år. Programmet grundas i undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige, forskning om föräldraskap, FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning samt deltagarnas egna frågor. Efter avklarad kurs erhålls diplom. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen Stockholm och Stockholms stad.

Kursen "Att vara förälder i nytt land" hölls i början av året för somaliska föräldrar. Planen är att arrangera kurser för flera språkgrupper, men med tanke på coronaviruset måste kursstarter skjutas på framtiden.

Senast publicerad av Eva Wiklund