Logotype för Storfors kommun

Solforsens nya boende klart för inflyttning

Hans Jildesten klipper invigningsbandet.

Hans Jildesten klipper invigningsbandet.

Nu går flyttlasset till Tallbacksgatan för kommunens boende för ensamkommande barn och ungdom. Personalen är nöjda med lokalerna som har gott om plats både för de som redan idag finns i Solforsens boende och de nyanlända ungdomar som kommer i fortsättningen.

-Det känns väldigt bra att inviga Solforsens nya boende idag, säger kommunalrådet Hans Jildesten vid invigningen. Oavsett var vi kommer ifrån och vilka vi är så kan vi tillsammans göra hur mycket som helst. Jag är stolt över vår hembygd och vår personal som gör detta.

Stiftelsen Björkåsen köpte i januari f d Kavaljeren av Structo och under tiden sedan dess har lokalerna renoverats och kompletterats för att passa verksamheten. I huset finns nu fler än 20 boenderum, kontor och personalutrymmen, ett antal gemensamhetsutrymmen som kök, matsal, läxläsningsrum, TV-rum, samtalsrum för tolksamtal m m. I källaren finns bl a pingisrum, biljardrum, bastu, tvättstuga och varumottagning för livsmedel och alla andra varor. Dessutom finns tre så kallade utslussningslägenheter där personer över 18 år kan bo en period för att träna sig att bo i egen lägenhet innan det är dags att flytta till helt eget boende.

-Ungdomarna är positiva till flytten som sker under morgondagen, berättar Ulrika Hedberg som är föreståndare på boendet. Det viktigaste för dem var att veta att personalen följer med.

Personalen består av tio personer som är schemalagda dygnet runt dagar, kvällar, nätter och helger. På eftermiddagarna när alla kommer från skolan är det tre som jobbar, en som tillsammans med några ungdomar lagar mat, en som hjälper till med läxor och en person för allt annat. Det kan t ex vara att skjutsa till fritidsaktiviteter på andra ställen. Den lokala fritidsaktivitet som lockat flest är handboll där några killar med bollsinne deltagit under vintern trots att de aldrig spelat handboll tidigare.

Boenderum och gemensamhetsutrymmen

Boenderum och gemensamhetsutrymmen

Senast publicerad av Kristina Elmström