Logotype för Storfors kommun

Separat ingång för förkylda patienter på vårdcentralen

Sjuksköterskan Lena Svärd tillsammans med ytterligare några ur personalen vid vårdcentralen i Storfors.

Just nu ska den som är förkyld inte besöka vårdcentralen om besöket kan undvikas eller flyttas fram. Endast bokade besök tas emot vid vårdcentralen där patienter inte längre blandas i väntrummet.

Patienter med förkylningssymtom tas först om hand i ett tillfälligt tält på baksidan av vårdcentralen. Den som har luftvägssymtom och har behov av vård kommer att undersökas i separata rum i fd vårdboendet Smeden med ingång direkt utifrån. Övriga patienter slussas in till den ordinarie vårdcentralen.

Vårdcentralens personal ringer runt till alla bokade patienter för att undersöka hälsoläget och för att ge besked om hur besöket ska gå till. Man vill uppmärksamma patienterna att svara i tetelefon även om det står "010-83x xx xx", "Dolt nummer" eller "Inget uppringnings-ID" på dispalyen.

- Vi har fått kontakt med de flesta patienter som har besök hos oss i närtid, men vi ber alla som har en bokad tid på vårdcentralen att svara i telefon även om de inte känner igen numret, säger sjuksköterskan Lena Svärd, som är mycket glad över kommunens snabba insats när det gäller att ställa i ordning tält och tillfälliga lokaler.

- Vi är imponerade. Det här är en stor fördel med att verka i en liten kommun. Vi vill verkligen tacka alla inblandade för snabb och smidig hjälp, säger hon.

På Region Värmlands hemsida betonas att coronaläget i Värmland har gått in i ett nytt skede. Fokus ligger nu på att skydda de mest sårbara i samhället och hindra smittan från att ta sig in i hälso- och sjukvården. Den som är lindrigt sjuk med symtom på det nya coronaviruset ska inte ringa 1177. Regionen skriver på hemsidan att man ska stanna hemma och minimera sina sociala kontakter tills man varit symtomfri i 48 timmar.

Det är bara patienter som har en akut luftvägsinfektion och som har behov av vård på sjukhus som provtas för det nya coronaviruset.

När ska man söka vård?
De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Man ska dock genast kontakta vårdcentral eller jouröppen mottagning om man drabbas av ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen ska vård sökas på en akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Om du är så sjuk att du behöver sjukvårdsrådgivning. Här kan det i dagsläget vara långa telefonköer.

Nationella informationsnumret 113 13
Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ring 112 vid akut vårdsituation
Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Länk till Region Värmlands hemsida med information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid vårdscentralens ordinarie ingång blir besökaren upplyst att inte komma på besök om hen har hosta, feber, snuva eller ont i halsen.

Senast publicerad av Eva Wiklund