Logotype för Storfors kommun

SÄBO, funktionsstöd och hemtjänst jobbar enligt smittskyddsrutin

Beredskapslådor finn klara om coronaviruset skulle nå kommunens verksamheter. I dagsläget finns ingen smittad med Covid 19 inom kommunens verksamheter.

I Storfors kommun finns särskilda boenden på Sjögläntan och Smeden. På Smeden har kommunen även några korttidsplatser. Kommunen bedriver också hemtjänst för ett antal personer och omsorg inom funktionsstöd. I dagsläget finns inte några bekräftat smittade personer med Covid 19 inom verksamheterna, varken personal eller kunder.

Om smitta skulle uppstå omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför kommer kommunen inte att lämna ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Storforsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Region Värmland registrerar i dagsläget inte smittade utifrån kommun eller bostadsort utan på länsnivå.

Inom Storfors verksamheter har ett förberedelsearbete för eventuell smitta pågått under en tid. Färdiga beredskapslådor med skyddsmateriel står klara i fall av smitta och rutiner finns upprättade för hur man jobbar i ett sådant fall.

- Om en boende skulle vara smittad och inte vara så allvarligt sjuk att han eller hon behöver sjukhusvård handlar det om isolering i lägenheten. Vi kommer då även att minimera antalet personal som jobbar med just denna kund för att ytterligare undvika smittspridning, säger enhetschef Anna Thyberg.

Personalen följer noga de rutiner som Smittskydd Värmland satt upp där det handlar om att jobba med hygienrutiner och dessutom skyddsutrustning i de fall där det krävs. Ansvarig för att rutinerna kontinuerligt uppdateras och följs i Storfors är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

- Vi har fått mycket tydliga riktlinjer från smittskydd, vilket ger en trygghet i hur vi ska jobba, säger Anna Thyberg.

Senast publicerad av Eva Wiklund