Logotype för Storfors kommun

Nya rutiner för vård och omsorg i Storfors kommun

Storfors kommun har i dagsläget relativt gott om skyddsmaterial. Extra skyddsmaterial har också producerats av elever i Vargbroskolan i form av skyddsrockar. Deltagarna på arbetsmarknadsenheten har dessutom tillverkat extra visir.

Från och med måndag 4 maj gäller nya rutiner från Region Värmland för användning av skyddsutrustning i vård och omsorg. Tidigare har skyddsutrustning använts vid misstänkt smitta, men nu kommer alla medarbetare inom vården att använda visir i nära kontakt med kunder inom hemtjänst, personling assistans samt på särskilt boende och LSS-boende.

Storfors kommun fattade tidigt beslut om att följa de riktlinjer som Smittskydd Värmland fortlöpande tar fram. Den nya rutinen gäller oavsett om man misstänker smitta eller ej – för att skydda både kund och personal extra om man är närmare än två meter i en vårdsituation.

Just nu finns god tillgång på skyddsmaterial inom Storfors kommun med handsprit, visir, plastförkläden, handskar och även textilskyddsrockar som sytts av elever på Vargbroskolan i reserv. Extra visir tillverkade av deltagare på arbetsmarknadsenheten finns också, utöver ett antal redan inköpta och levererade. Munskydd som komplement till visir ska användas när risk för aerosolsmitta eller risk för stänk under visiret finns.

Kommunen har under en längre tid arbetat med att skapa mindre grupper av personal runt varje brukare inom hemtjänsten, och i dagsläget undviker särskilt boende och hemtjänst att ”låna” varandras vikarier i möjligaste mån. Detta för att minimera antalet personer som varje kund träffar.

I dagsläget finns ingen bekräftad smitta bland kunder inom vård och omsorg i Storfors. Om smitta skulle uppstå på avdelning inom särskilt boende eller korttidsboende kommer smittade att isoleras. Anhöriga till smittad och anhöriga till övriga boende på avdelningen kommer att få information om att smitta finns, dock inte om enskilda personer. All information om smittade och sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför kommer kommunen inte att lämna ut uppgifter om enskilda.

Senast publicerad av Eva Wiklund