Logotype för Storfors kommun

Nationellt stöd för hemkörning av livsmedel upphör

Två personer står utanför en matbutik med kassar i händerna.

Majsan och Börje Karlsson är två av alla volontärer som hjälpt till med utkörning av livsmedel till riskgrupper i Storfors.

Från och med november upphör Svenska kyrkans hemkörning av matvaror från ICA och COOP i Storfors, när MSB avslutar det så kallade akutstödet.

Butikerna fortsätter dock att packa kassar för avhämtning utomhus och ICA kommer även att erbjuda hemkörning mot en avgift.

I slutet av mars tecknade Röda Korset, Svenska kyrkan, Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet en särskild avsiktsförklaring med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Avtalet gav ett så kallat akutstöd för att hjälpa människor i riskgrupp för covid -19 med inköp av mat och läkemedel.

I Storfors tog Svenska Kyrkan det samordnande ansvaret och har under våren, sommaren och hösten kört ut livsmedel från COOP och ICA till personer i riskgrupperna. Butikerna har själva packat kassar utifrån kundernas beställningar medan kyrkans personal och volontärer skött själva transporten till 30-40 hushåll per vecka. Storfors kommun har bidragit med information ut till alla 70-plussare i kommunen.

Akutstödet och avsiktsförklaringen upphör nu från och med 31 oktober och i och med detta avslutar Storfors församling också sin insats.

- Avtalet med MSB och SKR upphör och därför avslutar vi. Den här tiden har gett oss många goda samtal och positiv feedback, men nu går vår egen verksamhet in i tuffare tider och vi har lite personal till detta, så det passar bra att avsluta. Även om vi fått mycket tillbaka så har vi också haft det rätt kämpigt på slutet, säger kyrkoherde Elsie Schwab Hollsten

Båda butikerna uppger att man även fortsättningsvis kommer att packa kassar utifrån kundernas beställningar. I dagsläget görs detta kostnadsfritt. Kunderna kan hämta de färdigpackade kassarna vid butikernas lastbryggor och på så sätt slippa att gå in i butiken. Betalningen sker på samma sätt som tidigare med faktura för att minimera riskerna med smitta. ICA kan vid behov ombesörja hemtransport av kassar mot en kostnad.

Via individ- och familjeomsorgen, IFO, i Storfors kommun finns möjlighet för alla invånare att ansöka om insatsen inköp. Då gör myndigheten en behovsbedömning för att utreda om personen kan ha rätt till stödet. Insatsen inköp kostar 176 kronor per tillfälle och utförs av Samhall på uppdrag av kommunen.

Kontakt med butikerna:
ICA 0550-600 90
COOP 010-410 96 00

Två bilder från ICA och COOP där butiksägarna visar varor.

Både ICA och COOP fortsätter att packa kassar som folk i riskgrupperna för covid-19 kan hämta utanför butikerna.

Senast publicerad av Eva Wiklund