Logotype för Storfors kommun

Liten ökning av coronasmitta i Storfors

Hans-Bertil Hermansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Storfors kommun, sitter vid en dator.

Hans-Bertil Hermansson är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Storfors kommun.

Storfors kommun har fortfarande låg andel insjuknade i covid-19.

Den här veckan rapporterar dock Folkhälsomyndigheten att även Storfors passerat gränsen 15 smittade, vilket är den nivå där man börjar att rapportera antalet fall per kommun.

Bland alla som är folkbokförda i Storfors tillkom under vecka 33 två nya fall av smitta, vilket ger siffan 17 för totalt antal smittade under hela pandemin i Storfors.

Folkhälsomyndigheten anger inte hur många av dessa som vårdas på sjukhus eller som har tillfrisknat, men siffrorna för hela Värmland är fortsatt stabila.

I Värmland är närmare 22 000 personer provtagna och av dessa har 1148 personer visat sig bära på smittan. I dagsläget vårdas tre patienter på sjukhusen i Karlstad och Arvika, varav en person på IVA.

Men även om man inte ser en ökad inläggning på sjukhus idag så ser man en ökning av antalet smittade i länet, där unga vuxna är en grupp som sticker ut. Eftersom få personer i den gruppen blir svårt sjuka finns en oro för att smittan ska spridas vidare till grupper som riskerar att bli väldigt sjuka och kanske dö.

- Vi hoppas att alla – unga som äldre – fortsätter att hålla i och hålla ut. Den här pandemin är inte över och vi måste fortsätta att vara rädda om oss själva och andra, säger Hans-Bertil Hermansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Storfors kommun.

I dagsläget finns ingen bekräftad smitta inom hemtjänsten eller särskilt boende i Storfors. Det råder fortfarande besöksförbud på särskilt boende, men besök vid plexiglasbord utomhus kan bokas via enhetschef. Vid frågor om eventuellt undantag från besöksförbud kontaktas alltid enhetschef.

- Genom att vi tänker oss för och avstår nära kontakter med de vi inte bor tillsammans med kan vi förhoppningsvis bevara den här positiva trenden, säger Hans-Bertil Hermansson.

Om du misstänker att du är smittad kan du beställa utrustning för egenprovtagning via webbplatsen 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Du ska ha haft symtom i minst två dagar, men inte längre än en vecka för att provet ska vara meningsfullt.

I Region Värmland utförs smittspårning av ett speciellt smittspårningsteam. Den som får ett positivt provsvar blir kontaktad av en smittspårare, oftast inom ett dygn. Nära kontakter som varit utsatta för smitta får sedan information så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra.

Antikroppstester görs idag på personal inom hälso- och sjukvård samt personal inom kommunernas vård- och omsorg. I Storfors är cirka 80 anställda provtagna, men det finns inga rapporter om antikroppar bland personalen i kommunen.

Senast publicerad av Eva Wiklund