Logotype för Storfors kommun

Kommunen planerar för nytt äldreboende

Ett nytt särskilt boende för äldre i Storfors med 32 till 40 platser.

Det kan bli verklighet om ett par år enligt det beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade under tisdagen.

- Visionen är att vi ska få ett modernt, effektivt och trivsamt boende där vi kan samla vårdplatserna från Smeden och Kroppavägen 5, säger kommunaråd Hans Jildesten.

Redan nu pekar man på en tänkbar plats intill det nuvarande äldreboendet på Kroppavägen.

- Det är en jättefin plats med utsikt över Mögsjön i ett lugnt område där det också finns lite liv och rörelse med barn och ungdomar på avstånd, säger Hans Jildesten.

Arbetsutskottet föreslår nu kommunstyrelsen att teckna en avsiktsförklaring om byggnation av ett särskilt boende i Storfors. Man föreslår också att det skapas en kooperativ hyresrättsförening som ska äga och förvalta byggnaden.

Fördelarna med ett nytt boende är flera enligt kommunalrådet. Boendet kommer naturligtvis att uppfylla dagens krav på ett modernt vårdboende, och Hans Jildesten menar att det kommer att ge större säkerhet i vården och en ökad trivsel för både personal och boende.

- Dessutom tror vi att ett nytt boende kan ge samordningsvinster, säger han.

Det särskilda boendet är ett första steg, och man planerar att det ska kunna stå klart om ett och ett halvt till två år. I ett andra steg planeras för bra seniorboenden i Storfors.

Frågan om äldreboendet landar på kommunstyrelsens bord under augusti.

Senast publicerad av Kristina Elmström