Logotype för Storfors kommun

Flexibelt jobb med chans att bygga relationer

Marcus Sandberg, Lasse Pyrrö, Berit Rajala jobbar som personliga assistenter tillsammans med kunden Rickard Borén. Vanligtvis jobbar de en i taget och träffas bara vid möten och överlämningar.

Marcus Sandberg, Lasse Pyrrö, Berit Rajala jobbar som personliga assistenter tillsammans med kunden Rickard Borén. Vanligtvis jobbar de en i taget och träffas bara vid möten och överlämningar.

När Marcus Sandberg, Lasse Pyrrö, Berit Rajala berättar om sitt arbete, är det med stor entusiasm.

- Det är både roligt, flexibelt och personligt, säger Marcus, som inte ångrar att han bytte reklambranschen mot ett arbete som personlig assistent.

Alla tre jobbar med samma kund, Rickard Borén, och arbetet består i att hjälpa honom i många olika situationer.

Rickard är en aktiv person med många olika intressen, och hans assistenter följer med på allt från att handla eller att åka och bada till den dagliga verksamheten. I hemmet finns det också många sysslor att sköta.

- Jag har definitivt blivit bättre på att laga mat, man måste ju variera sig, säger Lasse, som tidigare jobbat inom andra vårdformer och stortrivs som assistent.

- I det här jobbet får man en personlig relation med den man hjälper och är väldigt roligt att få se positiva förändringar. Det känns också väldigt bra att göra en annan persons liv mer meningsfullt, säger Lasse, som siktar på ett så småningom blir författare. Men yrket som personlig assistent tänker han behålla.

- Det här så roligt och utvecklande. Jag får ta ett stort ansvar och det handlar ju om att bygga upp tillit, säger han.

Berit håller med, och hon kan efter många i år vården jämföra sina olika arbetsplatser.

- Jag trivdes väldigt bra inom vården också, men det här är ännu bättre. Ingen dag är den andra lik och vi har ju verkligen tid att prata och umgås med vår kund, säger hon.

Att assistenterna har lite olika bakgrund är också en fördel. Det händer nog oftare att Berit Rajala och Minna Pyrrö (som inte är med idag) putsar fönster, men i gengäld är de väldigt glada att killarna tar hand om det som handlar om datorer och IT.

- Vi kompletterar verkligen varandra, säger Berit.

Marcus, som pendlar från Karlskoga, säger att man måste ha en förmåga att planera dagen, samtidigt som det kan krävas en del kreativitet för att hitta på aktiviteter.

- Oftast har vi väldigt roligt tillsammans och det känns inte riktigt att man är på jobbet, säger han.

Just den här gruppen jobbar hela dygn, men arbetstiderna varierar i olika grupper.

Enhetschef Margareta Albért är glad över de positiva tongångarna och berättar att den som funderar på ett arbete som personlig assistent kan ha lite olika typer av bakgrund.

- Man måste inte vara vårdutbildad utan vi tittar mycket på personlig lämplighet och utgår ifrån kundens önskemål. I det här fallet var det väldigt lyckat att Rickard kunde få två manliga assistenter också, som kanske delvis delar hans intressen, säger hon.

För att komma ifråga som personlig assistent måste man behärska det svenska språket bra och kunna göra sig helt förstådd med sin kund. Det krävs att man har ett intresse av att arbeta med människor och att man har god förmåga till empati och inlevelse i en annan persons liv.

FAKTA

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

  • Den som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.
  • Personen ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha annan meningsfull sysselsättning. Hen ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud.

Det finns tre olika grupper som kan få hjälp genom lagen;

  • Den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Den som har betydande och bestående begåvnings-mässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Den som har annan stor och varaktig, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Det kan handla om att personen har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring eller att kommunicera med omgivningen.

Intresserad av jobb som personlig assistent?
Kontakta enhetschef Margareta Albért tel 0550-652 55.

Senast publicerad av Eva Wiklund