Logotype för Storfors kommun

Besök utomhus med plexiglasbord kan göras på Sjögläntan

Det nationella besöksförbudet på särkilda boenden är förlängt till 31 augusti.

Socialminister Lena Hallengren säger att förordningen som styr det nationella besöksförbudet kommer att rymma undantag. Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att se över mer noggrant vilka undantag som kan göras från besöksförbudet.

I Storfors kan den som vill träffa sin anhörige göra detta utomhus på andra sidan en plexiglasskärm. Kontakta personal på den aktuella avdelningen om du vill besöka någon boende på Sjögläntan på detta vis.

Senast publicerad av Eva Wiklund