Logotype för Storfors kommun

Är du en av Storfors nya föräldrar?

Storfors kommun har ständigt behov av att hitta nya familjer som kan tänka sig att ta emot barn eller ungdomar som inte kan bo hos sin familj.

Just nu är behovet extra stort eftersom många ensamkommande flyktingbarn skulle behöva det trygga vardagsliv som man kan få i en familj.

Ansök om att bli familjehem, kontatperson eller kontaktfamilj här Öppnas i nytt fönster.

Har du plats över hemma, lever i en trygg tillvaro, har stabil ekonomi och ett stort hjärta?

Då kanske det är du som är en av våra nya familjehemsföräldrar!

Ett familjehem behöver inte se ut på ett visst sätt; par, ensamstående och personer från andra kulturer - alla är välkomna att lämna in en intresseanmälan.

- Vi har ganska många familjehem, men väldigt få i Storfors med omnejd, säger Charlotte Sjöberg, 1:e scialsekreterare i Storfors kommun.

Idag har kommunen ett 15-tal barn placerade i exempelvis Göteborg, Värmdö och Uddevalla.

- Vi vill ju hellre ha barnen i närheten så att det blir enklare med kontakt och uppföljning. Idag kan det ta en hel arbetsdag för bara ett enda besök, säger Charlotte.

Att barn och ungdomar placeras i familjehem kan bero på olika orsaker.

En del har föräldrar som inte kan ta hand om dem på det sätt som de behöver på grund av sjukdom, missbruk, dödsfall eller för att barnen själva har problem.

- En stor grupp är också de ensamkommande flyktingbarnen. På vårt HVB-hem tar vi emot barn mellan 13 och 15 år, men det händer att vi får anvisningar från Migrationsverket på barn som är yngre eller äldre, och då behöver vi placera dem i familjehem, säger enhetschef Anna Blom.

Det kan också finnas särskilda skäl för att ett barn som är mellan 13 och 15 år behöver ett annat boende.

- Det är väldigt individuellt. En del barn behöver den trygghet och närhet som de kan få i en familj. Det fiinns barn som tycker att det är för stort och mindre tryggt på HVB-hemmet, säger Anna.

Vad krävs då för att få bli familjehem?

- Det viktigaste är att man är en engagerad person och en god förebild, säger Charlotte.

När man gjort sin intresseanmälan gör socialtjänsten en utredning som omfattar utdrag ur belastningsregistret, intervjuer, hembesök och referenser.

Det är nödvändigt att de vuxna i hemmet är trygga och stabila personer som har utrymme att stötta en ung person.

- För de ensamkommande barnen kan det också vara väldigt viktigt att de får vara just barn. Många har fått ta ett väldigt stort ansvar i sitt hemland, säger Anna Blom.

 

Vanliga frågor om familjehem

Hur kan ett familjehem se ut?

- Det är olika. Det kan vara familjer med barn eller med utflugna barn, familjer utan barn eller ensamstående personer.

Vilken ersättning får man?

Ett arvode betalas ut till familjehemmet på mellan 5600 kronor och 12 200 kronor per månad. Dessutom får familjehemmet ersättning för barnets omkostnader.

Vilket stöd finns?

Regelbunden kontakt med socialtjänsten och uppföljningsbesök. Tolkhjälp om barnet pratar ett annat språk. God man eller ställförträdande förälder som tar det juridiska ansvaret för de ensamkommande barnen.

Hur lämnar man en intresseanmälan?

Via www.storfors.se eller genom att ringa IFO:s receptionstelefon 0550-651 01.


Senast publicerad av Eva Wiklund