Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är en kommunal service vilket innebär att kommunen ska erbjuda stöttning till Dig som vårdar eller stöder en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Du kan få stöd även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från kommunen, landstinget eller goda vänner.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan vara någon i familjen, släkten eller vänkretsen. Det kan många gånger vara en tung och tidskrävande uppgift. Det du gör betyder mycket för hennes eller hans livskvalitet men ibland behöver Du också få stöd och tid för dig själv.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för Dig beror på dina behov och den livssituation Du befinner dig i. Möjligheterna för Dig att få hjälp beror också på vilket stöd kommunen erbjuder.

Kostnadsfritt stöd

Anhörigstödet i Storfors är kostnadsfritt och erbjuder:

¤ Stödsamtal i form av hembesök och telefonsamtal

¤ Vägledning

¤ Träffpunkt för personer med demensproblematik

¤ Anhörigträffar

Övrigt stöd

Kommunen kan erbjuda Er ytterligare hjälp och stöd. Stödet är avgifts-belagt. Kontakta kommunens biståndshandläggare via växeln. Kommunen kan hjälpa Dig med:

¤ Hemtjänst

¤ Avlastning i hemmet

¤ Avlastning i form av korttidsplats

¤ Särskild boendeplats

Anhörigkonsulent

I Storfors finns en anhörigkonsulent till stöd och hjälp för Dig som vårdar el-ler stöttar en närstående. Jag har tystnadsplikt.. Hör av Dig om du vill veta mer om vilken hjälp Du kan få av kommunen. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan.

Kulturaktiviteter våren 2019

Är du över 18 år och stödjer eller vårdar någon som är äldre, har ett funktionshinder eller en långvarig sjukdom?

Då är det dig vi söker!

Med hjälp av projektmedel från Region Värmland kommer vi att anordna tio kulturella "prova-på-aktiviteter" under våren. Du får vara med och önska vad som ska hända på de kostnadsfria träffarna.

Kanske vill du gå på bio? Lära dig dreja eller måla? Eller är det kanske körsång som är din grej? Sällskapsdans? Teater? Författarbesök?

Lämna dina idéer till oss via tipslådan nedan eller slå en signal!

Storfors och Kristinehamns kommuner har gemensamt ansökt om och beviljats projektmedel från Region Värmland. Syftet med projektet är att undersöka om olika typer av kulturaktiviteter kan öka upplevelsen av välmående och hälsa hos målgruppen anhöriga. Aktiviteterna kommer att genomföras under våren 2019 och består av 10 prova-på-tillfällen i varje kommun.

Vad vill du göra?

Innan vi börjar projektet vill vi ta reda på vilka kulturaktiviteter som anhöriga i våra kommuner skulle vilja prova på. De förslag och idéer vi får in under kartläggningen kommer att ligga till grund för hur vi utformar träffarna under våren. Tänk fritt och dela med dig av dina önskemål och idéer till oss! Senast 31 december 2018 vill vi ha dina förslag.

Du kan ringa in dina förslag till anhörigstödjare Ann Westerlund, tel 0550-652 54, skicka via mail till ann.westerlund@storfors.se eller använda tipslådan nedan.

Tusen tack för att du är med och formar vårens kulturträffar för anhöriga!Kontakt

Anhörigkonsulent
Ann Westerlund
0550-652 54

Besöksadress
Seniorernas hus
Parkgatan 14

Senast publicerad av Eva Wiklund 2018-12-13